News Release

Drottning Silvia av Sverige utnämnd till hedersambassadör för ADI

6 December 2018

  • Var tredje sekund insjuknar en ny person i världen i demens
  • Demens är den sjunde av de oftast förekommande dödsorsakerna i världen
  • Hedersambassadörer främjar information och globala förändringar
  • Alzheimer’s Disease International (ADI) stöder Alzheimerföreningar i 94 länder

H. M. Drottning Silvia har utnämnts till hedersambassadör (Honorary Ambassador) för Alzheimer’s Disease International (ADI) för att hedra hennes personliga engagemang för aktiviteter till förmån för äldre personer och personer i livets slutskede, framför allt de som har en demenssjukdom.

Drottning Silvia är sedan lång tid engagerad inom demensområdet. 1966 tog hon initiativet till grundandet av stiftelsen Silviahemmet som främjar utbildning och praktik i vård och omvårdnad av demenssjuka. Den akademiska utbildningen är i ständig utveckling och riktar sig till sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, terapeuter liksom case managers för bästa livskvalité inom demensvården. Hela personalen på vårdavdelningar utbildas i certifiering av Silviahemmet med målet att uppnå högsta möjliga livskvalité och online-utbildningar har utvecklats för olika personalkategorier och nivåer inom vård och omvårdnad, liksom för vårdande familjemedlemmar.

“Jag är hedrad att agera som ambassadör för Alzheimer’s Disease International, en organisation som engagerar sig i ämnen som har stor betydelse för mig. Demens kommer att fortsätta drabba människor överallt i världen, framför allt i länder med starkt åldrande befolkning som till exempel Sverige. I avsaknad av behandlingar som kan ändra sjukdomsförloppet måste mer investeras inom forskning för att minska risken att insjukna och för att förbättra vård och omvårdnad”.

I Sverige lever uppskattningsvis 150 000 personer som har en demensdiagnos och varje år diagnostiseras 25 000 nya fall. 500 000 personer är engagerade i omvårdnaden av personer med demens. Dessa siffror är uppskattningar och det är mycket troligt att det finns många fler personer som lever med kognitiv försämring utan att ha fått diagnos.

Paola Barbarino, VD för ADI, kommenterar: ”Drottning Silvias stöd gläder oss enormt. Hennes långvariga engagemang för allt som rör demens är väl bekant. Att ha ett sådant stöd för vårt arbete är väsentligt när det gäller att sprida information och vetande och att uppmuntra globala aktiviteter runt om i världen.”

Krister Westerlund, ordförande i Alzheimer Sverige, ADI’s svenska medlemsorganisation, säger: "Alzheimer Sverige, stolt medlem i ADI sedan 1986, ser med stor glädje att Drottning Silvia ägnar sin fulla uppmärksamhet till hjälp och stöd för människor med Alzheimer eller en annan form av demens. I min roll som ordförande i Alzheimer Sverige har jag haft möjligheten att engagera Drottningen för våra aktiviteter runt World Alzheimer’s Month. Hennes och det svenska hovets insats möter stor uppskattning hos våra medlemmar och jag är mycket glad att hennes engagemang erkänns på det internationella planet.”

Luis Guillermo Solís Rivera, President i Costa Rica och Queen Sofia of Spain är också Honorary Ambassadors of ADI.

Demens är en av seklets mest signifikanta globala kriser som drabbar världens hälso- och socialsystem och det fordras brådskande gemensamt agerande med globalt samarbete och finansiering för att bemöta demenssjukdomarnas konsekvenser.

Stöd från globala ambassadörer är väsentligt för att globalt samarbete ska leda till att uppnå målen som definierats i WHO’s global action plan on the public health response to dementia, och uppnå målet för global förändring av informationen och insikten om hur människor med demens och deras vårdpartner lever.

ADI har ett strategiskt avtal med SCI (Swedish Care International) och ett mångårigt samarbete med Karolinska Institutet.

Information till redaktionen

Demenssjukdomars globala verkan

  • Var tredje sekund insjuknar en ny person i världen i demens
  • Demens orsakar miljardkostnader i USD 2018
  • Uppskattningsvis lever 50 miljoner människor med demens i världen idag
  • Alzheimer och vaskulär demens är de vanligaste demenssjukdomarna som utgör upp till 90% av fallen
  • Symptom på demens är till exempel minnesförlust, svårigheter att genomföra sysslor som tidigare var rutin samt personlighets- och humörförändringar

Global Plan of Action on the Public Health Response to Dementia 2017-2025 antogs av WHO under punkt 15.2 i den 70th session of the World Health Assembly i Genève, Schweiz.

Läs mer om the Global plan, inklusive svar på ofta återkommande frågor

Alzheimer’s Disease International

Alzheimer’s Disease International (ADI) är en sammanslutning av of 94 Alzheimer föreningnar runt om i världen och har officiella relationer med WHO. ADIs vision är föreby<ggande åtgärder, vård och integration idag och bot imorgon. ADI är övertygad om att för att vinna striden mot demens behövs det en unik kombination av globala lösningar och lokalt kunnande.

ADI arbetar lokalt genom att göra det möjligt för Alzheimerföreningar att verka för och erbjuda vård och stöd för människor med demens och deras vårdpartner och samtidigt arbeta globalt för att skapa uppmärksamhet och kämpa för förändring i systemet. För mer information se www.alz.co.uk.

Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor med svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras närstående. Vår uppgift är att ge råd och stöd, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar. För mer information, se http://www.alzheimersverige.se/ eller ring Telefonrådgivning: +46 020737610.